Kültür, toplumun alışkanlıklarını, yaşayış tarzını, normlarını ve değerlerini barındıran yaşayan bir maneviyattır. Toplumu oluşturan iki tane yapı vardır. Bu iki yapıyı, iki şekilde ayırabiliriz. 1. Manevi Kültür Ögeleri: toplumun yaşayış düzeni ve sanatını kapsamaktadır. 2. Maddi Kültür Ögeleri: toplumun sahip olduğu ekonomik kaynakların halk tabanına yayılmasıyla oluşmaktadır. Bu iki ögenin toplamında kültür kavramı ortaya çıkmaktadır. Kültür, kendini sürekli değiştiren ve eğiten bir kavramdır. Kültür, bulunduğu zamana ve şartlara göre değişen canlı bir varlıktır. Kültürün yapısında, her zaman iletişim ve değişim unsuru bulunmaktadır.

Genel kültür, toplumların sahip olduğu birikimlerin bir kazanımıdır. Bu kazanımı, normlar, gelenek ve görenekler, örf ve adetler, eğitim, topluma yön vermiş tarihsel ve sanatsal olaylar, toplumu oluşturan manevi ve maddi kültür ögeleri, toplumun kutsal saydığı değerler ve inançlar bütünü oluşturmaktadır. Genel kültür, toplumdan bağımsız değildir, toplumla birlikte gelişerek evrimleşme sürecine katılmaktadır. Genel kültür, toplumun bir kimliğidir. Genel kültür kavramlarına örnek verecek olursak şu kavramları sıralayabiliriz: Çin Kültürü, Rus Kültürü, Amerikan Kültürü, İngiliz Kültürü, Türk Kültürü, İslamiyet’ten Önceki Türk Kültürü, İslamiyet’ten Sonraki Türk Kültürü, İtalyan Kültürü.

Genel Kültür ve Sosyalleşme

Kültür sosyal ve canlı bir varlıktır. Kişinin, sosyal hayatta katılımında etkilidir. Kişinin topluma karşı sahip olduğu genel kültür, sosyalleşmenin ilk adımını oluşturmaktadır. Çünkü toplumlar sahip olduğu genel kültürü koruyup ve kültürle yaşamak ister. Kişi toplumun ayrılmaz bir parçası ise kültürün tamamlayıcı unsuru ve destekleyici unsuru olarak toplumda rol ve model edinmiştir.

Kendine toplumdan topluma hızı farklı olan bu unsurun, genel kültür konuları nelerdir? Bu sorunun cevabı dünya üzerinde yaşayan toplumların alışkanlıklarında ve tarihsel olaylarında gizlidir. Genel olarak bir sınıflandırma yapacak olursak; sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, sosyoloji, psikoloji ve felsefe bu alanın temelini oluşturmaktadır.