Boşanma, evliliği yürütemeyen 2 insanın bunu bitirmesi için girdiği süreçtir. Günümüzde bu süreç modern hayattan kaynaklı çok popüler bir hal almıştır ve her 5 evlilikten 3’ü boşanma ile sonuçlanmaktadır. Boşanmalar birçok farklı sebepten dolayı gerçekleşmektedir. Örneğin; aldatma yüzünden boşanma, şiddetli geçimsizlik gibi. Çünkü boşanmanın talebi kadar buna nelerin sebep olduğu da çok önemlidir. Davaları büyük ölçüde etkileyen bir durumdur, iyi bir şekilde belirlenmelidir. Çünkü boşanma davaları buna göre şekillenebilir ve bu süreç 2 farklı şekilde gerçekleşmektedir: anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Bu boşanma türlerini iki alt başlıkta inceleyecek olursak:

1-Çekişmeli boşanma :

Genellikle iki bireyin birbirine tamamen sevgi ve saygısını yitirdiği evliliklerde gerçekleşen bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma sürecine göre daha uzun süren bir boşanma türüdür çünkü iki tarafın birbiriyle uzlaşamaması söz konusudur.  Örnek olarak, tarafların çocuk velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda uzlaşamaması veya sadece tek bir tarafın boşanmayı istemesi söz konusunda uzlaşamamaktan kaynaklanır. Bu sebepten dolayı çekişmeli boşanmalarda tüm bunların hepsine kanunlar karar vermek zorunda kalır. Çocuk velayeti için çocuğun yaşı önemlidir, yaş olarak küçükse anneye verilir (eğer anneden kaynaklanan büyük bir sorun yok ise), mal paylaşımı ve nafaka için ise bazı gerekli kanunlar ve prosedürler vardır. Genellikle birkaç celse sürer. Ve bu celseler de bayağı bir zamana tekabül etmektedir. Tabii ki eğer gerekli kanıtlar ve boşanmayı hızlandıracak belgeler olursa bu süreç çekişmeli boşanmalar için kısaltılabilir.

2-Anlaşmalı boşanma :

İki bireyin ortak kararı doğrultusunda gerçekleşen boşanma sürecidir. Taraflar artık birbiriyle olamadıklarını medeni bir şekilde kabul ederler ve genellikle her şey saygı çerçevesinde ilerler. Taraflar birbirlerine gerekli talepleri iletirler ve tüm olması gereken şeylere birlikte karar verirler. Fakat bu süreç kanunlarca bazı şartlara sahiptir. İlk olarak evliliklerinin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Ayrıca çiftler anlaşmalı boşanırken hiçbir konuda uzlaşmazlığa düşmeyecek kararlar vermelidirler. Her konuda aynı fikirde olmak zorundadırlar. Örneğin; çocuğun velayetinin kimde olacağına, nafaka miktarına ve mal paylaşımına dair ortak bir fikre sahip olmalıdırlar. Son olarak da taraflar davaya mutlaka katılmak zorundadırlar.

Aksi takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir. Bu süreçte avukat tutulması gerekmez ama hukuki sürecin kısalması için ve kişilerden birinin anlaşmayı bozması ihtimaline dayanarak hakların korunması için önemli bir faktör olacaktır. Anlaşmalı boşanmalar genellikle tek celsede sonuca ulaşır. Tabii ki bu sonuç için hiçbir pürüzün olmaması gerekmektedir. Eğer en ufak bir pürüz olursa dava çekişmeli boşanmaya dönüşebilir ve dava diğer celseye bırakılabilir.

Anlaşmalı boşanmalar her zaman çekişmeli boşanmaya göre daha temiz ve kaliteli bir boşanma tarzıdır. Gerek boşanmaya ortak olan çocuklar açısından gerek ise tarafların ruh sağlıkları açısından modern toplumlarda olması istenilen bir şeydir.