Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Ve Mal Rejimi Tasviyesi

Boşanma işleminin  hukuki sonuçlarından  birisi de   eşler arasında mal paylaşımı   yapılmaktadır. Evliliklerde   çiftler aile bağları  ve ortak duyguları  ile hareket edilmesinin yanı sıra ekonomik anlamda da hareket etmektedirler.  Ancak boşanmanın ardından aile bağları ve  ortak duygularının kalkmasının yanı sıra  ekonomik ortaklıklarda tamamen ortadan  kalkmaktadır, Boşanma sürecinde mal paylaşım işlemi gerçekleşirken çiftler arasındaki ortaklığın  niteliği  boşanma ve mal paylaşımı davalarının ortak konusudur.  Buna bağlı olarak çiftlerin tabi oldukları  yasal olan mal rejimi doğrultusunda  boşanma sırasında  mal paylaşımı yapılır.

Mal Rejimi Nedir?

Mal rejimi  aile hukuku  anlamında çok önemli bir konudur  Mal rejimi çiftlerin  mal varlığı yönetimi ve  tasviyesi hakkında  hak ve yükümlülüklerinin  düzenliyor.

Mal Rejimi Türleri Nelerdir?

4721  Medeni kanuna göre  çiftler arasındaki ekonomik ortaklık  dört ayrı mal rejimi olarak  ifade edilmektedir.  Bu anlamda  boşanma işlemi sürecinde mal paylaşımı  yapılırken ;

Mal ayrılığı rejimi, Edinilmiş mallara  katılabilme rejimi, Paylaşmalı malın ayrılığı rejimi,  Mal ortaklığı rejimi  arasından  çiftlerin hangi  mal rejimine uygun  oldukları belirlenerek  o doğrultuda  mal paylaşımı yapılıyor

Mal Rejiminde Kişisel Mallar Nelerdir?

Türk Medeni Kanununa göre kişisel mallar  şunlardır;

Mal rejimi kurulmadan önce  çiftlerden  birine ait olan mal ve eşyalar,
Çiftlerden birisine  miras yolu ile veya karşılıksız  kazanma yoluyla elde mallar,
Kişisel  kullanıma özgün olan eşyalar,
Manevi   tazminat alacakları ,
Kişisel malın yerine geçen eşyalar,

Mal Rejiminde Edinilmiş  Mallar Nelerdir?

Medeni kanununa göre edinilmiş mallar şunlardır;

Çiftlerin çalışma karşılığında elde ettikleri mal,
Yardım sandıkları, Sosyal güvenlik  ya da sosyal yardım kuruluşları tarafınca   yapılan ödemeler veya verilen mallar,
Çiftlerden birisinin  çalışma gücü kaybıyla alınan tazminatlar,
Çitlerin mallarının gelirleri,
Edinilmiş malların yerine geçen değerli mallar

Mal  Rejiminde Değişim Oluyor mu?

Mal rejiminde değişim olabiliyor. Evli çiftler evlilikleri boyunca tabi oldukları mal rejimini  yeni bir mal rejimi sözleşmesi ile değiştirme hakkına sahiptirler.  Çiftlerden birinin aşırı borcu olması  çiftlerin ortak olduğu malda  çiftlerden birinin  hakkında haciz konması,  ya da ortaklığın tehlikeye girmesi, çitlerin ortak oldukları  malların  üzerinde yapılacak  tasarrufa diğer eşin  haklı olmadığı halde onay vermemesi  ya da çiftlerden herhangi birsinin temyiz gücünü kaybetmesi sonucu  dava yoluyla mal rejimi değiştirebiliyor.

Mal Rejimi Tasviyesi Ne Demektir?


Mal rejimi tasviyesi
  mal rejiminin sona ermesinden hemen sonra   ve mal rejiminin  çeşidine   çiftler arasındaki  malların tasviye edilmesidir. Yani başka bir ifadeyle  eşler taraflar arasında  denkleştirilmesi  ya da dağıtılması işlemidir.

Mal Rejimi Tasviyesine Dava Açılabiliyor mu?


Bu dava  mal rejiminin sona ermesinden  hemen sonra açılabilir.  Ancak pek çok  boşanma davasında  mal paylaşımı ya da  mal rejimi tasviyesi  sırasında  yanlış bir kanıya sahiptirler. Çünkü  boşanma davasında al rejimiyle ilişkili  bir tasviye yapılamaz. Çünkü mal rejimi davası  boşanmadan sonra   gündeme gelen biri  konudur.

Eşler Arasında Mal Rejimi Sözleşmesi Ne Zaman Yapılıyor?

Çiftler arsında mal rejimi sözleşmesi  evlenmeden önce  ya da evlendikten hemen sonra  noter eşliğinde veya   nikâh töreni esnasında   nikâh memuruna   talep edilmesiyle birlikte nikâh memuru tarafınca   mal rejimi sözleşmesi yapılıyor. Ancak evlendikten sonra çiftlerden birinin bu sözleşmeye  yanaşmak istememesi  ihtimaline karşı  evlilikten önce yapılması  daha uygun olacaktır.

Kaynak : http://devrimbozkurt.av.tr/ilgi-alanlari/

1 Comment

  1. Osman Bayraktar

    Mart 19, 2018 at 6:55 pm

    boşanma konusunda devlet her zaman kadının yanında tabii yüz kızartıcı bir suç işlemediyse. Maddi durumlarda göz önünde bulundurularak kadına nafaka yardımı ile çocuklar teslim edilmektedir yani çoğu adli boşanmalardaki kararlar bu yöndedir

Comments are closed.

© 2021 Sunucu / Host

Theme by Anders NorénUp ↑